Vad är Autofox?

Autofox är en två komponents lack som är mycket snabbtorkande och reptålig. Autofox används till att återstalla orginaldelens strukturerade eller släta yta vid plastreparationer.


Har du en skadad stötfångare?

Använd Autofox snabbsökning, för att se om Autofox finns till just din bil!

Autofox kulörer
Produktinformation

Nyheter

Teknisk support

Namn: Johan Lundqvist

Teknisk support: 0708-24 04 15

Order: 018-14 04 00

Teknisk support: johan@ubf.se

Order: kundcenter@ubf.se

Order

Öppentider:

Måndag-Fredag:

07:00-16:00

Upplands Bilfärg AB

Björkgatan 77

753 23 Uppsala

Telefon:

+46-18-140400

Fax:

+46-18-140440

Mail:

kundcenter@ubf.se

Toppstruktur PLUS som högbyggande (ca:200 my) vått i vått grund och struktur

Obs. Använd ej som grund under vattenbaserade lacker.


Förberedelse / reparationlackering av tvättad strukturerad plastdel i sämre skick .

Bl.förh: 4:1 med härdare S2031 extra kort alt. P210-790 express.

Obs. Vid lackering i hög luftomsättning använd härdare S2030 kort.

Pistol: HVLP 1,7-1,9mm.

Fördelar:

1. Spar mycket tid och arbete eftersom man slipper omfattande slipmoment.

2. Bättre hållbarhet då samma mjukgjorda material används i hela reparationen.

3. Snabb total processtid.

Åtgärd Material Arbetstid Avluftn. tid Bild
1a. Fasslipning djupare repor.
1b.*Uppslip.skada+övrig yta. Maskin P240 eller finare avsluta P400 eller finare. Hand P320 eller finare avsluta P500 eller finare. *använd mellanläggsplatta. 10 min. 0
2.Tvätt. Antistatisk plasttvätt P273-1050 på luddfri trasa. 2 min. 0
3.Spackling Skada+övr.djupare jack och repor. 2K Plastspackel Vi rekommenderar 4CR 2030 plastspackel. 5 min. + 10 min.
4.Slipning spackel Maskin P240 eller finare avsluta P400 eller finare. Hand P320 eller finare avsluta P500 eller finare. Obs. riktslipa utan mellanläggsplatta. på trasa. 10 min.
5.Plastprimer hela ytan Plastprimer P572-2001 (1 lätt varv) 1 min. + 10 min
6.Lackering Toppstruktur PLUS (skikt 1) Spruttryck 2 bar 2 min. + 5 min.
- ÷ - Toppstruktur PLUS (skikt 2) Spruttryck 2 bar 2 min. + 5 min.
- ÷ - Toppstruktur PLUS (skikt 3) Spruttryck 2 bar 2 min. + 30 min. Eller till matthet
- ÷ - Toppstruktur PLUS (Strukturskikt) Spruttryck 2 bar 2 min.
7.Tork Över natt.Ej ugnstork pga stor risk för kokblåsor. = Total processtid exkl. torktid ca: 1 timme och 30 min.

Struktur reparation på en XC70

1 Förberedelser
Högtryckstvätta detaljen.
Tvätta med antistatisk plastrengöring P273-1050.
Se till att torka helt torrt.
2 Slipning
OBS. Bortslipning av skador är att föredra istället för spackling om möjligt.
Maskinslip : P240 eller finare över skador.
Avsluta med P400 eller finare över hela detaljen.
Handslip : P320 eller finare över skador.
Avsluta med P500 eller finare över hela detaljen.
3 Spackling
Vi rekommenderar 4CR 2030 plastspackel.
Slipning Maskin : P240 eller finare.
Avsluta med P400 eller finare.
Handslip : P320 eller finare.
Avsluta med P500 eller finare.
VIKTIGT. Spackla endast på ordentligt nedslipad struktur (slät yta).
4 Isolering över spackel: Applisera ett blött skikt med U-POL:s High #5 filler mörkgrå över spacklingar + en bit utanför.
Efter avluftning (minst 10min) värms skadestället upp med hjälp av en värmepistol till ca 50°C.
Återskapa präglings mönster:
Använd Autofoxkulören och punktstrukturera skadestället med lågt tryck under tiden plasten är varm för att skapa en hög struktur. Efter ca: 10 min. torktid, slipa (med lätt hand) av topparna på strukturen med ett P500 handslippapper (tex Mirka Softflex)
OBS. Blås av skadestället innan plastprimer alt GRIP#4
5a Plastprimer
Vid lackering av hel detalj, applisera Nexas 1K Plastprimer P572-2001 över hela objektet.
(Torktid minst 10min i 20°C)
5b Vid spot-repair,applisera GRIP#4 över skadan + en bra bit utanför.
(Torktid minst 20min i 20°C)
6a Toppstruktur
Vid lackering av hel detalj. Lägg ett kulörtäckande varv över hela detaljen, som efter matthet droppsprutas.
6b Vid spot-repair,
Lägg ett kulörtäckande varv över skadan, och duscha ut.

Struktur reparation på en Toyota Avensis

1 Förberedelser
Maskera in stötfångaren och tvätta noga innan slipning med antistatisk plastrengöring (P273-1050).
Se till att torka helt torrt.
2 Slipning
Maskin
P240 eller finare. Avsluta med P400 eller finare.
Hand
P320 eller finare. Avsluta med P500 eller finare.
3 Spackling
Behöver skadan spacklas?
Vi rekommenderar 4CR 2030 plastspackel.
VIKTIGT! Spackla endast på ordentligt nedslipad struktur.
Slipa spacklet med
Maskin
P240 eller finare. Avsluta med P400 eller finare.
Hand
P320 eller finare. Avsluta med P500 eller finare.
4 Blås av och isolera spackelfläcken med U-POL:s High #5 filler. 1 varv är tillräckligt.
Låt torka i minst 10 min.
Slipa sedan med maskin P320 eller finare
alt. hand P500 eller finare.
Blås och torka av med klibbduk.
5 Vid punktstrukturering av mindre objekt (se bilden), applisera *GRIP #4 över hela detaljen.
Vid punktstrukturering på större objekt applicera *GRIP #4 över skadan samt en bra bit utanför, så att sprutdimman från utsprutningen får fäste.
Torktid minst 20 min.
Skall hela detaljen struktureras kan givetvis även traditionell plastgrund användas.
*Vidhäftnings förmedlare GRIP #4 påverkar ej glansen eller kvaliteten på ytor som ej överlackeras, vilket traditionella plastgrunder gör.
6 Applisera 2K Toppstruktur ett täckande fylligt sprutslag över skadan, låt avlufta till matthet (ca: 10 min).
7 Droppspruta sedan skadan och intill liggande yta tills eftersträvad struktur erhålles.
* Ang.droppsprutning se datablad.

Rekommenderad preparering vid olika plasttyper

Plastbeteckning Plasttyp Plasttvätt Plastprimer Max objekt temp.
PP Polypropylen P273-1050 P572-212 60 °C
EPDM Ethylen/Propylen/Diene/Modified P273-1050 P572-212 60 °C
TEO Thermoplastic/Olefin P273-1050 P572-212 60 °C
ABS Acronitril/Butadien/Styren P273-1050 P572-2000/2001 60 °C
PUR Polyuretan P273-1050 P572-2000/2001 60 °C
RIM Reaction/Injection/Moulding P273-1050 P572-2000/2001 Lufttork
PBT Polybutelen/Terethalat P273-1050 P572-2000/2001 60 °C
PC Polycarbonat P273-1050 P572-2000/2001 60 °C
PVC Poly/vinyl/Chloride P273-1050 P572-2000/2001 60 °C
PA Polyamid (Nylon) P273-1050 P572-2000/2001 60 °C
PPO Phenyl/Polyoxid P273-1050 P572-2000/2001 60 °C
PE Polyetylen Omålningsbar

Information termoplaster

Termoplaster : Övergår under påverkan av värme, från fast tillstånd till smälta och sedan till förångning.

Ex. termoplaster på bilar :

ABS (Backspeglar, hjulsidor mm)

PA (Kylarfästen, insugsrör mm)

PC (Stötfångare, kjolpaket mm)

PE (Bromsvätske / spolarvätske behållare mm)

PP (Stötfångare)

PUR (TPUR) Stötfångare, TPUR vanligtvis amerikanska bilar

PVC (Kablage, instrumentbräda mm)

Alla dessa plaster kan limmas med Terokal 9225 / 9225 SF utom PE som

Alt.1 kan svetsas.

(Att tänka på vid svetsning av PE är att både tråd och rep.ställe skall uppslipas för avlägsnande av ytliga oxider. (Tips använd grovreng.rondell alt slipstift.)

Alt.2 kan limmas med 3M DP8005 alt. DP8010 (Dock ej slipbart lim)


Ex. ej svetsbara plastblandningar (plastmärkningar):

PP T40 (T40 betyder 40% iblandning av talk, under 40% kan svetsas med PP tråd)

PP-EPDM-T (innehåller för stor del EPDM (blended), ett enkelt T betyder dock innehåll av talk under 40%)

PP GF 30 < (innehåller 2 olika termoplaster)

PBTP / ASA GF 20< (innehåller 2 olika termoplaster)

PVC.PUR.ABS (Avger giftiga isocyanater vid upphettning pga PUR)

UP GF >30< (Härdplast)

>PP+GF 30< (innehåller 2 olika termoplaster)

>PP + TD 40< (Över 40% talkmjöl)

Alla ovanstående plaster kan limmas med Terokal 9225 / 9225 SF (SF = snabbhärdande) önskas maximal hållfasthet rekommenderas Terokal 9225.

Not. Tänk på att bearbeta termoplast med låga varv på slipmaskin, fräsar mm pga höga varv bildar en kolförening i ytskiktet som försämrar vidhäftning vid svetsning, limning, plastgrundning mm. Slipstoftet ska ha en mjuk konsistens vid bearbetning.